!....پـــــــــــندار

سمیه عاشـــــــــوری کلــــــــور


!...سودا

با حاکم  عشاق اگر  شرط  کنی مــــی ارزد!

با دست خودت فاصله را طرد کنی مـــی ارزد!

تقسیم دو پروانه ی عاشــق نشود خیـــر ولی

یک زوجِ "غلط قائِده"  را فــــرد کنی مــی ارزد!

پشت سرِ آن کس کـــه دلــت با دل اوســــت

لــب را پر گلوازه ی برگــــــرد کنی مـــی ارزد!

در بیــــن جهانی که پر از دغــــدغه هاســـت

یک کـــــودک پر پر زده را مــــرد کنی می ارزد!

وقتی که به آینده ی سبزینه ی خود می نگری

بگذشته ی ماضی شده را زرد کنی مـی ارزد!

گـــر قــــعــــر زمیـن مسکن مـعشوقه شـــــود

از اوج خــــــودت را به زمیـن پرت کنی می ارزد!

 

(سمیه عاشوری کلور)

دوشنبه پنجم بهمن ۱۳۹۴  توسط somayeh  |

 

!....گم شده

لا به لای دفتـــــرم افسانـــــــه را گــــــم کرده ام

ایـــــــن دل بیچاره ی مستانــــــه را گم کرده ام!

شب به شب انبار کـــــردم باده هارا تا سحـــــر

وقت نوشیـــــدن شده پیمانــــــه را گم کرده ام!

با تــو  در اشعار خود مردانگی  کردم  چه  سود!

آن غرور  سابــــــق مردانــــــــه را گــم کرده ام!!

در پــــی اشعار خود شخصی شبیه زندگـــــــــی

تکیـه گاهــــــی محکم و جانانــه را گم کرده ام!!

گیــــسوانت بهتـــــــرین سرگرمی ام در خانه بود

خرمـــــن گیـــــــسوی تو در شانه را گم کرده ام!

این همه گم گشته را غافل شدم این ها که هیچ

یک نگاه محـــــــشر و دردانـــــــــه را گم کرده ام

یاد دارم بستــــــه بودم هردو جـــــــلد دفتـــــــرم

وای بـــر من که تــــــــورا در خانه ام گم کرده ام!!

 

(سمیه عاشوری کلور)

سه شنبه چهاردهم مهر ۱۳۹۴  توسط somayeh  |

 

!...برای تو

حال، این حال و هوایم به کنار

امشب این شعر تفاوت دارد!

بنده احساس عجیبی به صدایت دارم.!

خوب تر از نفست امّید چیست؟

تو که گفتی نشوم معتاد من!

اعتیادم به نگاهت گنه چشم من است!

سر آرامش محضت ته آن خشم من است..

تو نباشی چه کسی دل نگرانم باشد؟

استوار دل لغزنده و جانم باشد؟

همه ی زندگی از بودن تو مسرور است!

و دو چشمم به نگاه کردن تو مجبور است!

مادرم ترس ازآن داشت که عاشق باشم

سخت عاشق شده ام چون پدرم معشوق است!

چندبار بر سر زانو به فدایت بشوم؟

سخت مغروق دو دریای نگاهت بشوم؟

دخترت عاشق مردی شده است!

که به دنیای بزرگ و قدرش می ارزد!

مادرم گفت که عاشق نشوم لیک نشد

دخترت عاشق توست!

و به یک خنده ی تو می رقصد!

 (سمیه عاشوری)

 

جواب پدر عزیزتر از جانم:

دخترم عشق به فرزند خدایی شده است

لیک افسونگر عشاق جدایی شده است

گرچه لبریز ز هجران شده پیمانه ی عشق

عشق تو در دل من نیز تداعی شده است!

(علیرضا عاشوری)

 

خدایا شکرت 3>

سه شنبه چهاردهم مهر ۱۳۹۴  توسط somayeh  |

 

!... خــــــــط پایانــــــــــــ

 

تو آنجایی و من اینجا عجب سرگیجه دورانــی 

حواسم پرت افکارت عجب حال پریشانــــــی! 

دمای دست من گویا ندارد حال نرمالــــــــی!

چقدرسخت است اگربامن هوایت را نچرخانی

تمام  التفات من جهت چرخانده سوی تــــــو

تماماً بی هوا گـــــــردم نگاهت را بگردانـــی!

خیالم تحت فرمان خیال و آرزوی تـــــــــــــــو

ببین، احوال شعر من چگونه گشته برهانی!

دلم می لرزد ازاینکه جوابت منطقی باشد!!!!

ببندی هردو چشمانت بگویی که نمی مانی!

و من دائم ز چشمانت برایت شعر می سازم!

برای شعر گفتن من ندارم خط پایانـــــــــــــی!

 

(سمیه عاشوری کلور)

چهارشنبه یکم مهر ۱۳۹۴  توسط somayeh  |

 

!....ستایـــــــش

بودنت   را   می ستایم   باور   محبوب من!


عامل طغیان گر   کابوس   نامطلوب   من!


نازنین   می دارَمَت   رویای   دلشوره  زدا!


بودنت را می ستایم می دهم دست خدا!


بی بهانه از  برایت تا  به   فردا   می روم


در  زمستان  بهر آغوش  بهارت  می دوم


با نبودت بودن من  چون  نبودن  می شود


با  نبودت  این نبودن اصل بودن می شود!


می ستایم باطنت را معبــــد  آمــــال   من


آشنای سردی   دستان بد احوال   مــــــن


چای گرمی از نفس با عطر تو دم می کنم!


از غم بی انتهای   خود تورا   کم می کنم!!


بودنت را می ستایم واژه ی   مفهوم   من!


آرزوی   مبهم  فردای   نامعــــــلــــوم   من


بودنت را می ستایم چشم هایم باز نیست


این ستایش   از  ته دل کمتر از پرواز نیست!

(سمیه عاشوری)

دوشنبه پانزدهم تیر ۱۳۹۴  توسط somayeh  |

 

!...فریــــــــــاد

دلم فریاد می خواهد ولی نیــــــســــت

جهانــــی شاد می خواهد ولی نیست!

خیـــــال روشنـــــــی با بــــال پــــــــــرواز

دلــی آباد می خواهــــــد ولی نیــست!

این آشوب و هیـــــــــاهوی زمانـــــــــــه

مخی پــــــــولاد می خواهد ولی نیست!

و این مـن که سزایــــــــش زندگانیست

دلش بیداد مــــــی خواهد ولی نیست!

گــــــهی بلبل در آغــوش زمســـــــــتان

دلش خرداد مـــــــی خواهد ولی نیست!

در ایـــن غوقــــــای کـــــــــج سامانی دل

کسی ارشاد مــــــی خواهد ولی نیست

سکــــــــــوت از درگــــــه زنـــــدان دل ها

بسی فریــــــــــاد می خواهد ولی نیست!

 

(سمیه عاشوری)

دوشنبه پانزدهم تیر ۱۳۹۴  توسط somayeh  |

 

!....طــــــــــواف ( اجرا شده در جشن گلریزان تهران )


زندگی در جریان است هنوز وزمان از پس شبها به سحر می نگرد!

هرچه غفلت بشود از لحظات ،لحظه چون نور زدر می گذرد


زندگی در جریان است ولی،گاه با این دل  ما همسو نیست


گاه یک شمع و چراغ زندگی ،همچو شمع دگران پرسو نیست


من کوچک امروز ،به دعای مادری گرییستم


 بخدا گفت: اگر خوب نشد فرزندم،  بخدا من نیستم


دخترک بیمار بود    
    پدرش بیکار بود   
 ونگاهی که خجالت زرخش می بارید


چهره ی غمگینه،پدری که دخترش از سر درد می نالید..


آسمان چشمانش ،برسر صاف قشنگ دخترک می بارید..
چشمها مانده به در...):


غصه دارد پدر..


انتظار نیست زیادش قشنگ...


همه آیند به تنگ...

 


ادامه مطلب

دوشنبه پانزدهم تیر ۱۳۹۴  توسط somayeh  |

 

!... مِشتِلِق

نَـو روزَ خوانی سَس بامـــه گیزگیزا وچَـه بَرامِه!

زمســـــانِ درازَ شَـــــو یَــــواشِنَن سر دَرامِــــه!

کُوره وُ سَبزَه مشتلق وارده چَمَه تاقچهَ سران!

اسبیَه چیجَه لـــــیوِنَـن سبز آکَره خِشکَه داران!

سرد شَوان سر در آمیند دلانمان آبینده شـاد!

اسیـــــرَ کــــوُتَران،همــهَ بَـــندِ کـــو آبینده آزاد!

رنگ رومان خوب آجامِه سَبزَ یو گول سرپیرامه!

کــــینَه و بــد ذاتی جیگا کفا دَ شادی ایجامِه!

کشکـــره شــــادی دخوانه بلبلی آزادی خوانه!

عیدی و نقل و شیرینی آســـارَه مِیمانـی مانه!

آفتـــــاو و مــــونگ و آســـارَه کفا دَ نورانی آبو!

خــــزانَ شهرِ چمه دل  جـــــیر دَ چراغانی آبو!

بایَه سیــــــاهـــی عَوَضِ إسبیَه رَنــگان دِیَسَم!

آفتــــــاوِشی گرمی بارَم بِندی قشنگان دِیَسَم!

عشقِ کو زیــــرونَ دلان نَقلِشی عـــاشق بِبَیَم!

دِبِندی را خــــوب بِــــدوجَم دِبِندی لایق بِــبَـیَم!

دوش دَوارَم سِرَ وِلان دبنـــدی قَــــدرِ بِـــزانَـــم!

بِشَـــــم هَنی زردَ رَزان سبــزینه دانَه پیشانـم!

وَلَه قشنگ نی گَفی ک دبندی پشت سر بَرا!!

خوب نی باجَم چِمِه بـــدی تندی باجِندِ اَیلَه را!

هرکــسی اِشتن دلِ کو زانِه چِه دَر بعدِ خِـــدا

خوب نـــی بِبو غم همَه را اما ببو شادی جِــدا

ها براجــان رنگ وارنگ شــــادی وارِه قشنگینَن

"اما قشنگه دلـی ک رنگی ببو ای رنـــگِــنَن"!!!

بایَــــه بِـــهــــاری بِبَیَم بِـــهار بِــبو رزانـــــــمان!

دِبِنــــدی جــیـــــفِ مَـــزَنَم ســبزه آبو خَزانِمان!

بایهَ بِبَم دِبِندی پِشت، مِسال همهَ باجان و دل!

بندی را شادی پــیـــشانَم بِـــهارمان بواره ول!

 

(سمیه عاشوری)

دوشنبه پانزدهم تیر ۱۳۹۴  توسط somayeh  |

 

!..... دل تکانی

می تکانم  خانه ام  را پیشــــــه سازم عاشقــــی را


دل تـکانی می کــــنم باز عطر یاس و رازقـــی را....!


دل ز فـــردا مــی کنم پاک از شبی که غم صدا زد..


می ســـتـــانـــم بـــاوری را کــز کدورت ها ندا زد..!


آفــتـــاب عـــشق و مهر و مهربانـــی مــی ســـتانم!


ایـــده گـــیرم از بــــهاران بــذر شـــادی مـی فشانم!


مـــاه تــــاب آســــمانـــی در فـــروغ ایـــن شب ناز!


مـــی پـــراند غـــم ز دل ها مــی نوازد نغمه و ساز!


یـــاد آرم حــــرف ســـهراب از بـــهاران  گــذشتـــه!!


تا بشـــوییم چـــشم ها را بــــا نـــوای دل نـــوشتــه!


خــانه خــــواهیم ساخت بــا دل، با نگاهی آسمانـــی


از بــــــرای هــــــم زبــــانـــی پابه پای مــهربانــی....!


دور خــــواهیـــم کـــرد از خود خاطرات تلخ دیرین.....!


مــــحو خــــواهیم کـــرد ناله بهر رویاهای شیرین.....!


ایــــن بــــهارشــــادمانـی عــــهد خواهیم بست باهم


در عبـــــوری بــــی بـــهانه از شرارت ها و از غم......


دیـــــده هــــامــان را بشوییم تــــا بشوید دیــده هارا


کیــــنه هــا گر ما برانیم مـــی رهانــد کــینه ما را!!


خــــوب هـــارا گـــر ببینیم بـــی غرور و بی بهانه...!


عــــهد خــــواهد بــست با ما روزگاری عـــاشقانه!!

 


 (سمیه عاشوری)

دوشنبه پانزدهم تیر ۱۳۹۴  توسط somayeh  |

 

!...افکار خواب آلود

دلـــــم میخواهد آن شعری کــه از چشمان تو باشد!

هــــوای گــــرم آغوشــــی که با فــــرمان تـــو باشد!

دلـــم می خواهد اجبــاری که مجـــبورم کند در تـــو !

هــمان احساس شیرینی که در دســـتان تــو باشد!

هوای زندگی ســــرد و دلــــم هرم تــو مــی خواهد!

حسودم من به هــر عشقی اگــــر مهمان تو باشد !

توآن معشوقه ی دائم من آن گرگم که عاشــق شد!

قـــسم خـــوردم وفــایـی را کــــه در پیمان تو باشد !

من آن جوینده ای هستم که جز مــهرت نمی جوید !

گـــوارا مـــی شــود حـــبسم اگــــــر زندان تو باشد !

من آن گوینده ای هستم که جـــــز حرفت نمی گوید! 

فـــقط خـــواهم شنید آن که پر از جــریان تــو باشــد!

دوباره بستــــه ام چشمم و غــــرق فکر خواب آلــود!

عجب شعری شود شعری که از چشمان تو باشد !!

پنجشنبه بیست و هشتم اسفند ۱۳۹۳  توسط somayeh  |

 

!..مِشتِلِق

نَـو روزَ خوانی سَس بامـــه گیزگیزا وچَـه بَرامِه!

زمســـــانِ درازَ شَـــــو یَــــواشِنَن سر دَرامِــــه!

کُوره وُ سَبزَه مشتلق وارده چَمَه تاقچهَ سران!

اسبیَه چیجَه لـــــیوِنَـن سبز آکَره خِشکَه داران!

سرد شَوان سر در آمیند دلانمان آبینده شـاد!

اسیـــــرَ کــــوُتَران،همــهَ بَـــندِ کـــو آبینده آزاد!

رنگ رومان خوب آجامِه سَبزَ یو گول سرپیرامه!

کــــینَه و بــد ذاتی جیگا کفا دَ شادی ایجامِه!

کشکـــره شــــادی دخوانه بلبلی آزادی خوانه!

عیدی و نقل و شیرینی آســـارَه مِیمانـی مانه!

آفتـــــاو و مــــونگ و آســـارَه کفا دَ نورانی آبو!

خــــزانَ شهرِ چمه دل  جـــــیر دَ چراغانی آبو!

بایَه سیــــــاهـــی عَوَضِ إسبیَه رَنــگان دِیَسَم!

آفتــــــاوِشی گرمی بارَم بِندی قشنگان دِیَسَم!

عشقِ کو زیــــرونَ دلان نَقلِشی عـــاشق بِبَیَم!

دِبِندی را خــــوب بِــــدوجَم دِبِندی لایق بِــبَـیَم!

دوش دَوارَم سِرَ وِلان دبنـــدی قَــــدرِ بِـــزانَـــم!

بِشَـــــم هَنی زردَ رَزان سبــزینه دانَه پیشانـم!

وَلَه قشنگ نی گَفی ک دبندی پشت سر بَرا!!

خوب نی باجَم چِمِه بـــدی تندی باجِندِ اَیلَه را!

هرکــسی اِشتن دلِ کو زانِه چِه دَر بعدِ خِـــدا

خوب نـــی بِبو غم همَه را اما ببو شادی جِــدا

ها براجــان رنگ وارنگ شــــادی وارِه قشنگینَن

"اما قشنگه دلـی ک رنگی ببو ای رنـــگِــنَن"!!!

بایَــــه بِـــهــــاری بِبَیَم بِـــهار بِــبو رزانـــــــمان!

دِبِنــــدی جــیـــــفِ مَـــزَنَم ســبزه آبو خَزانِمان!

بایهَ بِبَم دِبِندی پِشت، مِسال همهَ باجان و دل!

بندی را شادی پــیـــشانَم بِـــهارمان بواره ول!

 

(سمیه عاشوری)

دوشنبه بیست و پنجم اسفند ۱۳۹۳  توسط somayeh  |

 

!...دل تکانی

می تکانم خانه ام را پیشه سازم عاشقــــی را

دل تکانی می کــــنم باز عطر یاس و رازقـــی را

دل ز فردا می کنم پاک از شبی که غم صدا زد

می ســـتـــانـــم بـــاوری را کز کدورت ها ندا زد

آفتـــاب عشق و مهر و مهربانی مــی ســـتانم

ایـــده گـــیرم از بهاران بــذر شادی می فشانم

ماه تــــاب آســــمانـــی در فروغ ایـــن شب ناز

مـــی پراند غم ز دل ها مــی نوازد نغمه و ساز

یـــاد آرم حــــرف ســـهراب از بـــهاران گــذشته

تا بشـــوییم چـــشم هارا بــــا نـــوای دل نوشته

خانه خواهیم ساخت با دل با نگاهی آسمانـــی

از بــــــرای هــــــم زبــــانـــی پابه پای مــهربانی

دور خــــواهیـــم کـــرد از خود خاطرات تلخ دیرین

مــــحو خــــواهیم کـــرد ناله بهر رویاهای شیرین

این بهارشــــادمانی عــــهد خواهیم بست باهم

در عبـــــوری بــــی بـــهانه از شرارت ها و از غم

دیـــــده هــــامان را بشوییم تا بشوید دیده هارا

کیــــنه ها گر ما برانیم مـــی رهاند کــینه ما را!

خــــوب هـــارا گـــر ببینیم بـــی غرور و بی بهانه

عــــهد خــــواهد بــست باما روزگاری عاشقانه!

(سمیه عاشوری)

دوشنبه بیست و پنجم اسفند ۱۳۹۳  توسط somayeh  |

 

من  نخوابیـــدم در این ایام  طولانـــی رفیق!

کاش می دیدی گذشتم از چه طوفانی رفیق

من به تنهایی شبانه با خودم ســر کرده ام

شعله ی عشق است نتوانی بسوزانی رفیق

عشق از کوی دلم گر دست خود را برکشد

آه من آسوده می خوابم تو می دانی رفیق!
ادامه مطلب

یکشنبه بیست و دوم دی ۱۳۹۲  توسط somayeh  |

 

!...یلدا مبارک

یلدا را دوست دارم..

به خاطر دقیقه ای که می توانم یک یاس دیگر را تقدیمت کنم..

به خاطر ثانیه هایی که می شود ستاره های بیشتری را شمرد..!


به خاطر دلتنگی های شصت ثانیه بیشترش..

به خاطر خواستن های طولانی تر تو..

تورا دوست دارم..


به خاطر همه ی آنچه که هست..

و زندگی را دوست دارم..

به خاطر تو..!


یــــــــلدا را دوست دارم.. مبارکــــــــ..!

شنبه سی ام آذر ۱۳۹۲  توسط somayeh  |

 

!... به آشنامن دلی گم کرده ام که بی هوایش خسته ام

عشق و احساس دلم را من به پایش بسته ام

می روی می خواهمت شب ها تو را از آسمان

با  ستاره  راز دل گویـــــم تو  از رویش بخـــوان

آشـــنای من، صدایت بی هوا  مستــــــم کند!

بودن بی تو در ایـن دنیا مرا ســـستــــــم کند!ادامه مطلب

یکشنبه بیست و ششم آبان ۱۳۹۲  توسط somayeh  |

 

!..پرواز باقایق

من اگر سهراب بودم..

من اگرباخبر از لاله ی صحرابودم...

من اگر مرهم دل مرهم یک کاسه ی آب..

من اگر مرهم راز دل گلها بودم..

من اگر در خودمن، تنها نبودم..

من اگر میزیستم دراین جهان، بودم هویدا..

گر که میشد من تورا اسان بیابم..بودی پیدا...ادامه مطلب

شنبه یازدهم آبان ۱۳۹۲  توسط somayeh  |

 

!..تقدیر

 دلا  با من مدارا  کن سر از  احوال  ما بردار..!

  برو با دیگری خو کن مرادست خودم بسپار..!

 دلم درگیرو دار آتش و در انتظار نم نم باران..!

 نگاهم در پی  ردی ز  حال  خسته ی یاران..!

 هم آغوش  بهارم من شرابی سرد در دستم..!

  دلم  را کندم ازدنیا به دستان تو دل بستم..!
ادامه مطلب

یکشنبه بیست و هشتم مهر ۱۳۹۲  توسط somayeh  |

 

!...از دست تو پاییز

باد می آید..

و چقدر گاهی آنقدر تنها می شوم..

و گاهی چقدر تنهایی ام آنقدر می شود..!

که هیچ چیز نگویم و تنها بخواهمت.!

آآآآآی باد..

ذره ای از اورا بیاور..

دلم تنها امروز تنگ نیست!

آآآآی تو! بیا..

با باد،و یا با غیره..!

فقط بیا..من تنها امروز تنها نیستم!

و آه از دست تو پاییز..!

نمی گویم نیا..

اما کسی رابیاور برایم.."اورا..!"

باد می آید..

من تنها هستم..!

(سمیه عاشوری)


یکشنبه بیست و هشتم مهر ۱۳۹۲  توسط somayeh  |

 

...آهی نه فقط برای امروز

من خیلی وقت ها فکر نمی کنم...!

اما فکر که می کنم...

میفهمم چقــــدر دوستت دارم...!

من خیلی وقت ها نادانم...!

اما آنگاه که میدانم...

می فهمم تو نرفتی..

 تو همیشه هستی..!

همین حوالی...!

 آه می کشم..

نه فقط برای امروز..

برای همیشه ای بی پایان..!

پدربزرگ خوبم:

عاشقانه هایم تمامی ندارد..

"برای تو"..!

هرگاه که می فهمم..

تو را دارم...ای آرزوی همیشگی...!


چهارشنبه بیست و سوم مرداد ۱۳۹۲  توسط somayeh  |

 

!...عـــ ــشـــ ق


ای دل دیوانه تا کی میکنی دیوانگی...........؟

تاکجاسرمی نهی؟خستم ازین آوارگی........!

توبهارو هم خزانت سردوبی روح است و بس..

بهر دنیا وجهان افسرده ای یا بهرکس؟........؟ادامه مطلب

سه شنبه یازدهم تیر ۱۳۹۲  توسط somayeh  |

 

....ای روز کارو تلاش

++

تقدیم به تمامی معلمان زحمت کش به خصوص معلمان تلاش گری که نیمی از عمرکاری خودرا در روستاهای دور دست و بی نام و نشان بدون امکانات گذرانده اند:


شعر واجم نام خدانن نقل مردان خدایی..........                    نویسم یاد خدانن شرح شغل انبیایی............

خرده ایم از امکانش اس بکرم ای اشتباهی....                    ته اسیش پیله ببخش اگر باجام گف خطایی....

ماه مهری آیو پوستر دگنه به روستایی............                   دور ده ای که ته نشناسی اسه چه جور جایی..

آبو مشغول ذهنر از صدها گله چون و چرایی...                   هی دپرسی ذهن کو دبندی پشت سوال هایی.

اس وسیله؟ماشینی،تراکتوری،هیچ داره راهی؟                  داره جاده؟ بوشین؟ اصلا داره ماتور راهی؟....ادامه مطلب

سه شنبه دهم اردیبهشت ۱۳۹۲  توسط somayeh  |

 

...قاصدک خوش خبرقاصدک بوسه زند بر دم پنجره ها........

میرسد باز به گوش نغمه زنجره ها.......

قاصدک آمده است از سفربار دگر........

تا دهد مژده به ما بکند ما را خبر.........

ننه سرما شده دور آخر او رفته سفر.......


 

 

 

 ادامه مطلب

یکشنبه بیست و هفتم اسفند ۱۳۹۱  توسط somayeh  |

 

...کل کل چهارشنبه


زمسان شوی به ور واریسه..............  .

اشتنن اسبیه مرمر واریسه..................

کل چارشنبه به یو مغریب سر.............

بیشیمان دسته جمعی تا کوچه سر.........


 


ادامه مطلب

یکشنبه بیست و هفتم اسفند ۱۳۹۱  توسط somayeh  |

 

.....تنو

    چَمَه    تاريخِ     حَلا صِفَت   داني                  هيچ فرشتَه اي  اشتَن جِرَت دااني

   كه    بسازِنده   تِليتي      ماسنن                  سه  خِوَرزِن      بَرِنده اي    تاسنَن    


   تاسه باوَر     نبيسه   خَندهَ   كَري                   سه خِوَرِزَن   تاسه   شَرمَندَه  كَري

   اَمرِ الهي دَ       پِرَه اي       بَرامهِ                    كَشكَرَ   خا كو      وِرَه اي   بَرامهِادامه مطلب

دوشنبه نهم بهمن ۱۳۹۱  توسط somayeh  |

 

....؟؟؟؟


اینجا در دنیای من گرگ ها هم افسردگی مفرط گرفته اند دیگر گوسفند نمی درند به نی چوپان دل می سپارند و گریه میکنند..


می دانی … !؟ به رویت نیاوردم …! از همان زمانی که جای ” تو ” به ” من ” گفتی : ” شما ”
فهمیدم پای ” او ” در میان است …اجازه … ! اشک سه حرف ندارد … ، اشک خیلی حرف دارد!!!می خواهم برگردم به روزهای کودکی آن زمان ها که : پدر تنها قهرمان بود . عشــق، تنـــها در آغوش مادر خلاصه میشد بالاترین نــقطه ى زمین، شــانه های پـدر بــود …بدتـرین دشمنانم، خواهر و برادر های خودم بودند . تنــها دردم، زانو های زخمـی ام بودند. تنـها چیزی که میشکست، اسباب بـازیهایم بـود و معنای خداحافـظ، تا فردا بود…!
ادامه مطلب

پنجشنبه پنجم بهمن ۱۳۹۱  توسط somayeh  |

 

.....ازبرای دل

چه گونه گویم ای دل، بهر یارمهربانم؟...............

که گویم هرچه ،کم گفتم به قدر هر بهارم؟.......

چه گونه گویمت درد دل غم دیده ام چیست؟......

همی دانم که مرهم جز تو بر زخم دلم نیست.....


ادامه مطلب

جمعه پانزدهم دی ۱۳۹۱  توسط somayeh  |

 

......باران

بارش باران شروع و دل ، هوایت کرد و بس......

عاشق و دیوانه ام تکرار حرف هر دل است.....

می رسد هر قطره اش هرگاه تا روی زمین.......

می شوم دیوانه تر ، شیدای ان رویت ، همین...


ادامه مطلب

پنجشنبه سی ام آذر ۱۳۹۱  توسط somayeh  |

 

......محبت برفی

  بلبلی روی درخت آواز خواند دم به دم............

 می روم راه و دلم پر میکشدباهرقدم..............

 برگها افتاده اند و می خورندهردم به در...........

 میرسدبازم به گوش حرف اززمستانی دگر.......

 
ادامه مطلب

سه شنبه بیست و یکم آذر ۱۳۹۱  توسط somayeh  |

 

...... آنچه سهراب گوید

به سراغ من اگر می آیید ...

        پشت هیچستانم...

              پشت هیچستان جایی است...

                     پشت هیچستان رگهای هوا...

                   پر قاصد هایی است که خبر می آرند...            

            

                                ادامه مطلب

شنبه یازدهم آذر ۱۳۹۱  توسط somayeh  |

 

......پَرویجین

عاشوراروزی بامه یوهمگی دست به سینه          نامسلمان    یزید    کو همه    دارند      کینه                         

ام یزید    و  شمر   لعنت   بکره     پروردگار           که    بکشتشان    ایله    پیله شخص   روزگار...


ادامه مطلب

پنجشنبه دوم آذر ۱۳۹۱  توسط somayeh  |

 

 " شــعـــر" فصل پنجم زندگیست...!

 

صفحه نخست...
اشعار من......
دل نوشته های من.....
مطالب دیگر.....

 

!...سودا
!....گم شده
!...برای تو
!... خــــــــط پایانــــــــــــ
!....ستایـــــــش
!...فریــــــــــاد
!....طــــــــــواف ( اجرا شده در جشن گلریزان تهران )
!... مِشتِلِق
!..... دل تکانی
!...افکار خواب آلود

 

بهمن ۱۳۹۴
مهر ۱۳۹۴
تیر ۱۳۹۴
اسفند ۱۳۹۳
دی ۱۳۹۲
آذر ۱۳۹۲
آبان ۱۳۹۲
مهر ۱۳۹۲
مرداد ۱۳۹۲
تیر ۱۳۹۲
اردیبهشت ۱۳۹۲
اسفند ۱۳۹۱
بهمن ۱۳۹۱
دی ۱۳۹۱
آذر ۱۳۹۱
آبان ۱۳۹۱
مهر ۱۳۹۱
شهریور ۱۳۹۱

 

 

پروفایل مدیر وبلاگ
...masi mahmoudi
یاد تات(امیرحسین حداد)
کلوریا(حامد جعفرپور)
آوای تات(علیرضا رحیمی)
مطالب تصادفی(رضا امانی)
وانگیا(محسن صفیاری)
فرهنگ تات..(رضا هاشمی نژاد)
آستاره(عیسی کریمپور کلور)
لینک باکس هوشمند پردیس
آیا کلور شهرستان می شود؟
سایت تاتر شهر....
شهر من کلور(افشین حداد)
موبایل تات(امید راست نگار)
دنیای ما
اندیشه تات
با94

 

 

RSS 2.0

.: Weblog Themes By Blog Skin :.

 

اسلایدر

دانلود فیلم